Formularz kontaktowy

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.
Nasz zespół skontakuje się z Tobą telefonicznie albo za pomocą e-mail.

Pozdrawiamy
Zespół autoDNA.
 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z formularza kontaktowego jest Spółka AUTODNA Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź, KRS 0000349742, NIP 5492391545, REGON 121164104. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora bądź mailowo na adres: kontakt@autodna.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu
  1. udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia komunikacji z użytkownikiem serwisu i udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do AUTODNA Sp. z o. o. - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO W tym przypadku Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przez okres nie przekraczający 36 miesięcy od dnia wysłania zapytania.
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzonymi przez AUTODNA Sp. z o. o. działaniami oraz świadczeniem usług – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.